The Gateway to Large Investments
in Cyprus

en

Μονόδρομος οι μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια διόρθωσης διαχρονικών στρεβλώσεων και παθογενειών στον δημόσιο τομέα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της κυπριακής οικονομίας. Χρειάστηκε να ληφθούν σκληρές αποφάσεις, ωστόσο αποδείχθηκε ότι η αποφασιστικότητα που επιδείχθηκε, έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Αυτή τη συλλογική προσπάθεια πρέπει να τη συνεχίσουμε. Χωρίς εφησυχασμό, αλλά πάντα σε εγρήγορση. Μέσα από τις μεταρρυθμίσεις διασφαλίζουμε την προοπτική, αλλά και την εναρμόνισή μας με ένα έντονο, διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Εθνικό στόχο πρέπει να αποτελεί η δημιουργία συνθηκών για μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη, προς όφελος του συνόλου των πολιτών, μέσα σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Πρόκειται για έναν στόχο εφικτό και ρεαλιστικό, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως: η βιώσιμη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, η σταθερότητα στο τραπεζικό σύστημα, η διατήρηση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, η συνεχής μεταρρυθμιστική προσπάθεια.

Η Κύπρος διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η γεωγραφική θέση του νησιού, η ιδιότητα κράτους-μέλος της ΕΕ, το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο, οι σύγχρονες υποδομές και η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού συνθέτουν ένα ελκυστικό πλαίσιο για επενδύσεις και αναπτυξιακή δραστηριότητα. Πλεονεκτήματα σημαντικά, αλλά όχι αρκετά.

Ο σχεδιασμός, η προσέλκυση και η υλοποίηση επενδύσεων, όπως π.χ. μεγάλων αναπτυξιακών έργων, είναι από τη φύση της μια δύσκολη διαδικασία καθώς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η διαδικασία αυτή, συχνά γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη και αβέβαιη όταν τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια μπλοκάρονται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, αντιμετωπίζοντας αναχρονιστικά συστήματα αδειοδότησης έργων και έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, ή τις αυστηρές πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής οι οποίες συχνά καθιστούν τις μεγάλες ενοποιημένες αναπτύξεις, οικονομικά μη βιώσιμες.

Το τελευταίο διάστημα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως τα εμπορικά κέντρα, οι μαρίνες, οι πύργοι κ.α. βρίσκονται στο προσκήνιο. Αποδεικνύεται πως από την υλοποίησή τους μόνο κέρδη μπορεί να έχει η Κύπρος. Οφέλη όπως η δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, φορολογικά έσοδα για το κράτος, αλλά και ευρύτερο αναπτυξιακό όφελος για την οικονομία.

Συνεπώς, τώρα είναι που το κράτος πρέπει να κάνει όλα εκείνα που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε με ταχύτητα και ευελιξία στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Να εφαρμόσουμε γρήγορες, απλές και διαφανείς διαδικασίες, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του κράτους και της οικονομίας.

  • Πετυχαίνοντας την πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μαζί με την ευρύτερη τεχνολογική αναβάθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.
  • Εγκρίνοντας το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση Επενδυτικών Ταμείων, που προσφέρει μια νέα μεγάλη ευκαιρία για τον τομέα των Υπηρεσιών.
  • Εφαρμόζοντας τη νέα απλοποιημένη διαδικασία για την αδειοδότηση έργων στη βάση του Επενδυτικού Νόμου που είναι ήδη ενώπιον της Βουλής.
  • Προχωρώντας με τη δημιουργία του Υφυπουργείου Ανάπτυξης, τη Διεύθυνση Επενδύσεων και τη λειτουργία Υπηρεσίας μιας Στάσης (One-Stop-Shop), που θα διασφαλίσει τη σωστή και ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας.
  • Εφαρμόζοντας τη στρατηγική για τον Τουρισμό, μαζί με τις επενδύσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και τις μεγάλες παρεμφερείς επενδύσεις, όπως αυτές του καζίνο και των Μαρίνων.

Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει δυναμισμό και εξωστρέφεια. Επιβάλλεται να έχουμε σχέδιο και όραμα. Μέσα από τις σωστές μεταρρυθμίσεις και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, η χώρα μπορεί να πετύχει βιώσιμη, διατηρήσιμη ανάπτυξη σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

* Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων

Tags: , ,