The Gateway to Large Investments
in Cyprus

en

Q&A with President Demetriades on Gold Magazine June 2020

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1.Πώς προχωρεί ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων μετά την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού; Έχουν αλλάξει οι αρχικοί σας σχεδιασμοί;

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει προκαλέσει αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία, καθώς κάθε χώρα στην προσπάθεια της να καταπολεμήσει την εξάπλωσή της πανδημίας σφράγισε τα σύνορα της και επέβαλε περιοριστικά μέτρα για συναθροίσεις που οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων και την αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα, με το σταδιακό άνοιγμα των αγορών, ο διεθνής ανταγωνισμός γίνεται πιο έντονος καθώς τα κράτη παρέχουν περαιτέρω επενδυτικά κίνητρα, γι’ αυτό και το Κράτος μας μέσα από γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες θα πρέπει να παραχωρήσει περαιτέρω επενδυτικά κίνητρα, που δεν έχουν άμεσο οικονομικό κόστος, και να στοχεύσει στον εμπλουτισμό του επενδυτικού προϊόντος ώστε να βοηθήσει τα μέλη μας να αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό και να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις.

O στρατηγικός σχεδιασμός του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων αναπροσαρμόζεται με βάση τα επικρατούντα δεδομένα, είναι σύνθετος, συνεχής, πολυδιάστατος, και στηρίζεται σε συλλογικό επίπεδο. Τελικός στόχος του Συνδέσμου είναι η υλοποίηση των μεγάλων ιδιωτικών αναπτύξεων στην Κύπρο, μέσα από τη σοβαρή, μελετημένη, επιστημονική και επαγγελματική δράση των μελών του. Η Κύπρος έχει ανάγκη τις σοβαρές ξένες επενδύσεις, ιδιαίτερα αυτή τη περίοδο που έχει πληγεί η οικονομία μας από την πανδημία του κορωνοιού, οι οποίες προσθέτουν αξία στην οικονομία, δημιουργώντας  ευρύτερο αναπτυξιακό όφελος και νέες θέσεις εργασίας.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται από όλους μας εγρήγορση, συνεργασία, σωστός μακροπρόθεσμος προγραμματισμός, δημιουργικότητα αλλά και διορατικότητα ώστε να εντοπίζουμε και να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που θα προβάλλουν.

 

2.Ποια ήταν η επίδραση της πανδημίας και του Lockdown στις μεγάλες αναπτύξεις;

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του Κορονουιού στην παγκόσμια και εγχώρια οικονομία αλλά και ειδικότερα στις δραστηριότητες των μελών του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων είναι εκτεταμένες και σοβαρές, τόσο στο κύκλο εργασιών τους αλλά και στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και λειτουργίας των επενδυτικών έργων τους και θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της πανδημίας και την έγκαιρη και στοχευμένη λήψη μέτρων από το Κράτος για να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποφύγει έναν φαύλο κύκλο αρνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ της οικονομίας και της αγοράς.

 

3.Πόσες μεγάλες αναπτύξεις προχωρούν και πού ανέρχεται το συνολικό κόστος; Πόσες έχουν ανασταλεί; Υπάρχει ενδιαφέρον για νέα έργα;

Διαρκής στόχος μας είναι όπως, μέσα από σοβαρή, μελετημένη, επιστημονική και επαγγελματική δράση, προωθείται η υλοποίηση μεγάλων ιδιωτικών αναπτύξεων στην Κύπρο. Τα κατασκευαστικά έργα που εκπροσωπούν τα μέλη του Συνδέσμου, αποτελούν κινητήριο δύναμη ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία, αλλά και πόλο έλξης ξένων επενδύσεων στο νησί, καθώς αφορούν αναπτύξεις πέραν των 50 εκατομμυρίων ευρώ η κάθε μια. Τα έργα αυτά άπτονται πολλών τομέων της οικονομίας, όπως ο Τουρισμός, η Υγεία και Ευεξία, ο Αθλητισμός, Εμπορικά Κέντρα, Μαρίνες, Οικιστικές Αναπτύξεις, η Εκπαίδευση και άλλα. Το γεγονός αυτό καθιστά τον Σύνδεσμό μας ως ένα από τους δυναμικότερους εκφραστές της συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη στη χώρα.

Η Κύπρος έχει ανάγκη από σοβαρές ξένες επενδύσεις, οι οποίες θα προσθέτουν αξία στην οικονομία, δημιουργώντας ένα ευρύτερο αναπτυξιακό όφελος και νέες θέσεις εργασίας. Τα μέλη του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων είναι μεγάλοι και έμπειροι όμιλοι και εταιρείες, που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν μερικά από τα κυριότερα και μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα στην Κύπρο. Η συνολική κεφαλαιουχική αξία των έργων που εκπροσωπούν τα δεκαεννέα μέλη του Συνδέσμου μας, ξεπερνά τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ.

 

4.Πόσο σας ικανοποιεί το επενδυτικό ενδιαφέρον που επιδεικνύεται;

Η Κύπρος αποτελεί έναν υποσχόμενο επενδυτικό προορισμό, που συγκεντρώνει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η γεωγραφική της θέση, η ιδιότητα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επίπεδο και το εύρος των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρει, το φορολογικό καθεστώς το οποίο αποτελεί ένα από τα ευνοϊκότερα στην ΕΕ, το εύρυθμο νομοθετικό πλαίσιο, η ποιότητα του εργατικού δυναμικού της και η οικοδόμηση σύγχρονων υποδομών, σε συνδυασμό με το επικείμενο Brexit και το γεγονός πως το νησί μας παραμένει η πιο σταθερή και ασφαλής χώρα στην ευρύτερη περιοχή, αποτελούν μια σειρά από πλεονεκτήματα που προσελκύουν το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και μας καθιστούν δυνητικά έναν ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Την ίδια ώρα όμως, ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και η ύφεση της διεθνούς οικονομίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να εκσυγχρονίσουμε τις δομές και πρακτικές μας και να ενδυναμώσουμε την ανταγωνιστικότητα μας για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο σε χειροπιαστή πραγματικότητα.

 

5.Πώς αποτιμάτε τη συνεισφορά αυτών των μεγάλων αναπτύξεων στην οικονομία;

Από την υλοποίηση και λειτουργεία των Μεγάλων Αναπτύξεων προκύπτουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των έργων κατασκευής τους και άλλες τόσες δημιουργούνται κατά τη λειτουργίας τους, όπως η Μαρίνα Λεμεσού, το Minthis Hills Resort στην επαρχία Πάφου, το πανεπιστήμιο UCLAN Cyprus στην Πύλα, το Θέρετρο Καζίνο στη Λεμεσό και πολλά άλλα μεγάλα έργα.

Δημιουργούνται επίσης σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη καθώς και φορολογικά και άλλα έσοδα για το κράτος και επιπρόσθετες επενδυτικές ευκαιρίες, λόγω της ώθησης που δίδεται στην ευρύτερη οικονομία. Επιπρόσθετα, η υλοποίηση τέτοιων μεγάλων αναπτυξιακών έργων λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας στην προσπάθεια της πολιτείας για επίτευξη μιας δυνητικής μακροχρόνιας ανάπτυξης εντός του ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος.

Η προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και η προσέλκυση σοβαρών και ποιοτικών ξένων επενδύσεων, πρέπει να αποτελεί διαχρονικό στόχο της εκάστοτε κυβέρνησης, αφού η υλοποίηση τους μπορεί να προσδώσει τεράστια δυναμική στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου.

 

6.Πώς σχολιάζετε τις αλλαγές που προωθούνται στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα; Ποια η συνεισφορά του στην οικονομία;

Η συμβολή του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος στην προσπάθεια βελτίωσης και ανάπτυξης της οικονομίας μας στα χρόνια που ακολούθησαν την οικονομική κρίση του 2013 υπήρξε ουσιαστική και καταλυτική, καθώς χάρη σε αυτό επιτεύχθηκε η άμεση προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και η μείωση των κόκκινων δανείων στον τομέα των κατασκευών και ακινήτων και συνέβαλε αποφασιστικά στην επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς και στην επενδυτική βαθμίδα των διεθνών οίκων αξιολόγησης.

Διαχρονικά αποτελεί ένα από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και αποτελεί πηγή προσέλκυσης μοναδικών επιχειρηματικών ταλέντων και επενδυτικών έργων.

Θέση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων είναι ότι το Σχέδιο πρέπει να προστατευτεί γιατί αποτελεί σημαντικό κίνητρο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.  Οι αλλαγές που προωθήθηκαν το τελευταίο διάστημα από το Υπουργικό Συμβούλιο, αναμφίβολα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόκειται για αλλαγές που καθιστούν το Πρόγραμμα ακόμη πιο ισχυρό και αξιόπιστο. Ταυτόχρονα δημιουργούνται προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης υποσχόμενων τομέων της κυπριακής οικονομίας, όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία. Ως εκ τούτου, η θωράκιση και η συνέχιση του Προγράμματος κρίνεται απαραίτητη.

Παράκληση μας είναι όπως η Βουλή προχωρήσει με την έγκριση των Κανονισμών για το Επενδυτικό Πρόγραμμα του εκκρεμούν ενώπιον της καθώς και του Επενδυτικού Νόμου, που επίσης αποτελεί ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο εξίσου σημαντικό, που επίσης εκκρεμεί στη Βουλή για ψήφιση και το οποίο θα αποτελέσει τομή στην αντιμετώπιση του αναχρονιστικού συστήματος αδειοδότησης των μεγάλων έργων, αλλά και των κωλυμάτων που προκύπτουν από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο το ρεύμα για τον σχεδιασμό, την προσέλκυση και τη βιωσιμότητα των μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

Tags: , , ,