The Gateway to Large Investments
in Cyprus

en

Κινήτρα και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μας για προσέλκυση επενδυτών

  • Επιτακτική η ένταξη μας στη ζώνη Shenghen

Ζητήματα υψίστης σημασίας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων συζήτησε ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων με τον Υπουργό Εξωτερικών κ Νίκο Χριστοδουλίδη. Κατα τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, ο Σύνδεσμος εξέφρασε στον Υπουργό τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο επενδυτικό περιβάλλον λόγω της κατάργησης του προγράμματος πολιτογραφήσεων, καθώς και τα προβλήματα  που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στην προσέλκυση ξένων εταιρειών στην Κύπρο λόγω του αρνητικού κλίματος που έχουν επιφέρει στη χώρα μας οι εξελίξεις με τα βίντεο του Al Jazeera.

Το πρώτο ζήτημα που τέθηκε ενώπιον του Υπουργού είναι η διαδικασία της αίτησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για να γίνει κράτος μέλος της Συνθήκης Shenghen, γεγονός το οποίο θα διευκολύνει την προσέλκυση των ξένων επενδύσεων και θα αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις ανταγωνιστικές Ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως ενημέρωσε ο κ Χριστοδουλίδης, η διαδικασία ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Shenghen βρίσκεται στην 3η φάση της αξιολόγησης της και το αρμόδιο Υπουργείο έχει εκφράσει στις Βρυξέλλες την αποφασιστικότητα του να γίνει η χώρα μας μέλος της ζώνης. Είναι, όπως είπε ο Υπουργός, προτεραιότητα για το Υπουργείο μας η ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Shenghen και δήλωσε ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα στη διαδικασία αξιολόγησης της για ένταξη. Ο Σύνδεσμος έχει τονίσει εξάλλου, ότι ειδικότερα στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα κρίνεται επιβεβλημένη η επίσπευση των διαδικασιών, καθώς η σύνδεση μας με τη ζώνη Shenghen πρόκειται να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τόσο τις οικονομικές δραστηριότητες μας, όσο και τη δυνατότητα προσέλκυσης ξένων επενδυτών στη χώρα.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο ο Σύνδεσμος έθεσε ενώπιον του Υπουργού είναι η βελτίωση του προγράμματος μόνιμης παραμονής (PRP) στην Κύπρο, μέσω διάφορων κινήτρων, όπως είναι να επιδιωχθεί μέσω Υπουργείου Εξωτερικών, όπως οι κάτοχοι αυτού του PRP να δύνανται να ταξιδεύουν (όχι να διαμένουν μόνιμα) σε άλλες χώρες της Ευρώπης (αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο) χωρίς βίζα. Επιπλέον, όπως επισήμανε ο Σύνδεσμος στον Υπουργό, αντικίνητρο αποτελεί και το γεγονός ότι οι κάτοχοι PRP δεν μπορούν να εργαστούν στην Κύπρο γεγονός το οποίο στερεί και στο κράτος την ανάλογη φορολογία, τη συνεισφορά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και στο ΓΕΣΥ, κ.α. 

Ο Σύνδεσμος ζήτησε ακόμα, να επιτρέπεται όπως και στην περίπτωση Ελλάδος, στους κατόχους PRP να ενοικιάσουν ακίνητα, γεγονός το οποίο θα λειτουργήσει υποβοηθητικά στην αύξηση του αριθμού των κατοικιών προς ενοικίαση και στη μείωση των ενοικίων.

Όσον αφορά το ζήτημα της δυνατότητας ηλεκτρονικής αίτησης από αιτητή PRP υποβολής εγγράφων και βιομετρικά (με την εγκατάσταση σχετικού μηχανήματος) σε αντίστοιχη χώρα αιτητή (πρεσβείες Κύπρου) χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουν αρχικά, ο αρμόδιος Υπουργός ενημέρωσε το Σύνδεσμο ότι αυτό έχει επιτευχθεί σε 19 πρεσβείες μέχρι τώρα, ενώ, γίνονται προσπάθειες για να καταστεί δυνατόν και σε 2 ακόμα χώρες, το Πεκίνο και το Αμπου Νταμπι. O Σύνδεσμος υπογράμμισε ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων ή/και περισσότερων βιομετρικών σταθμών στις πρεσβείες μας, ιδιαίτερα στην Κίνα, Βιετνάμ, τα ΗΑΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία, Ιορδανία, Νότιος Αφρική.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της προώθησης της Οικονομικής Διπλωματίας, τονίζοντας ότι όπως διαπιστώνεται και μέσα απο ειδική μελέτη εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων του εξωτερικού, οφείλουμε να είμαστε πιο στοχευμένοι τόσο στις χώρες όσο και στους τομείς προσέλκυσης επενδύσεων προβάλλοντας τα δυνατά σημεία της χώρας μας. Στόχος, είναι να δοθούν κίνητρα προκειμένου να ανταγωνιστούμε τις άλλες χώρες και να φέρουμε επενδυτές, είπε ο Υπουργός.

Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων σημειώνει ότι, κρίνεται επιτακτική ανάγκη να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και να προσφέρουμε στους επενδυτές ταχύτητα και συνάμα διευκολύνσεις στις συναλλαγές τους.