The Gateway to Large Investments
in Cyprus

en

Συνέντευξη Προέδρου Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων Ανδρέα Δημητριάδη, στο Limassol Today

 1. Πότε συστάθηκε ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων και ποιος ο σκοπός του;
  1. Ο Σύνδεσμος συστάθηκε το 2013 σε μία προσπάθεια να συνταχθούν και να οργανωθούν τα μέλη ως προς το κοινό όφελος του τόπου. Μέσα από τη δράση του Συνδέσμου προωθούνται ζητήματα που αφορούν στην οικονομική, επιχειρηματική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική ανάπτυξη της Κύπρου. Επιπλέον, σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε κανάλια επικοινωνίας με τις εγχώριες κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς ώστε να είναι ενήμεροι για τις δράσεις του Συνδέσμου και των μελών του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, κυρίως σε θέματα γραφειοκρατίας. Παράλληλα βρισκόμαστε σε συνεχείς  επαφές με αντίστοιχους οργανισμούς στο εξωτερικό προβάλλοντας τόσο τα επενδυτικά έργα που έχει στο χαρτοφυλάκιο του ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων όσο και την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό με την παρουσία μας σε διεθνείς εκθέσεις και διοργανώσεις. Αυτή είναι η αποστολή μας: η προώθηση και υλοποίηση μεγάλων έργων με πολλαπλά οφέλη για την Κύπρο.     

   1. Από ποιους αποτελείται ο Σύνδεσμος, ποια είναι τα μέλη του;

   Βάσει καταστατικού, μέλος του Συνδέσμου δύναται να γίνει εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο το οποίο επενδύει και αναπτύσσει μεγάλα έργα με κόστος πέραν των 50 εκατομμυρίων ευρώ έκαστο. Το κάθε νέο μέλος προχωρά σε αίτηση εισδοχής και αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιου του Συνδέσμου γίνεται και επίσημα μέλος μας.

   Ο Σύνδεσμος μας είναι μέλος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

   Αυτή τη στιγμή ο Σύνδεσμος έχει εγγεγραμμένα 15 μέλη τα οποία έχουν υλοποιήσει ή προωθούν προς υλοποίηση μερικά από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στην Κύπρο. Ορισμένα έχουν ολοκληρωθεί, άλλα βρίσκονται υπό κατασκευή και άλλα υπό σχεδιασμό. Περιλαμβάνουν μαρίνες, αναπτύξεις με γήπεδα γκολφ, το καζίνο, πανεπιστήμια, ιατρικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, τεχνολογικά πάρκα, ερευνητικά κέντρα, μεγάλα τουριστικά έργα και συγκροτήματα, με λίγα λόγια μεγάλα και αξιόλογα εμπλουτιστικά έργα. Όλα τα μέλη μας βρίσκονται αναρτημένα αναλυτικά, στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.cyprusinvestments.com.cy.

   1. Ισχύει ότι η συνολική αξία των έργων που εκπροσωπούν τα μέλη του Συνδέσμου, σας ξεπερνούν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ;

   Όπως ανέφερα και πιο πάνω για να μπορεί να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου πρέπει να αναπτύσσει έργα που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ σε κόστος, ως εκ τούτου συνυπολογίζοντας τα αναπτυξιακά έργα στα οποία έχουν επενδύσει τα μέλη μας, η συνολική τους αξία ξεπερνά τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό καταδεικνύει και τη μεγάλη σημασία που έχει για την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κύπρου ο Σύνδεσμος μας και τα μέλη του: να προσελκύουμε επενδύσεις, να υλοποιούμε έργα υποδομής που ενισχύουμε το τουριστικό μας προϊόν, να δημιουργούμε θέσεις εργασίας και προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας.

    

   1. Εδώ και αρκετό καιρό ο Σύνδεσμος επισημαίνει την αναγκαιότητα δημιουργίας Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Πώς ακριβώς θα βοηθήσει μια τέτοια εξέλιξη;

   Αυτή τη στιγμή το να προσπαθήσει ένας επενδυτής να αξιοποιήσει τα χρήματά του με μια επένδυση στην Κύπρο είναι δύσκολο και χρονοβόρο. Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία και ατέρμονες διαδικασίες που εν τέλει καταλήγουν να είναι αποτρεπτικές και ασύμφορες με τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται.

   Πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το οποίο θα στεγάσει μια Ενιαία Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Στρατηγικές Επενδύσεις αλλά και μια Υπηρεσία Μίας Στάσης (One Stop Shop) θα συμβάλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και ως εκ τούτου στην προσέλκυση και εν τέλει την αδειοδότηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

   Ως Κύπριοι επενδυτές θεωρούμε πως το γεγονός αυτό θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην προώθηση της Κύπρου ως σύγχρονου περιφερειακού επιχειρηματικού κέντρου και ως ελκυστικού επενδυτικού και τουριστικού προορισμού, προσδίδοντας έτσι νέα δυναμική στις προσπάθειες που καταβάλλονται για άνοδο της Κύπρου στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας.

   1. Ακόμη ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει έντονα τον Σύνδεσμο, είναι η λειτουργικότητα του υφιστάμενου Προγράμματος Μόνιμης Παραμονής στην Κύπρο (PRP).

   Μέσα από τις προσπάθειές μας επιδιώκουμε την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας και την προσέλκυση σημαντικών και μακροχρόνιων επενδύσεων στο νησί. Το υφιστάμενο Πρόγραμμα θεωρούμε πως χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις και τροποποιήσεις ώστε να γίνει πιο ελκυστικό και προσοδοφόρο. Ως Σύνδεσμος εισηγηθήκαμε στους αρμόδιους φορείς, στα πολιτικά κόμματα και στην κυβέρνηση, να εξετάσουν συγκεκριμένες πολεοδομικές ρυθμίσεις εντός του Προγράμματος, όπως την μονιμοποίηση πολεοδομικών κινήτρων, την αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 20% και την κατάργηση των ελάχιστων ωφέλιμων εμβαδών διαμερισμάτων. Επιπρόσθετα προτείναμε, μεταξύ άλλων, την παροχή φορολογικών κινήτρων (μείωση ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος) για περαιτέρω προσέλκυση ξένων εταιρειών, κατάργηση της φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών και επιβολή 5% ΦΠΑ σε όλα τα ακίνητα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2022.

   https://limassoltoday.com.cy/anaptyxi/pente-erotiseis-ston-andrea-dimitria/